رویداد دوم : کسب و کارهای نوین در حوزه کشاورزی


علی شریعتی مقدم

علی شریعتی مقدم

غلامحسین داوری نژاد

غلامحسین داوری نژاد

مهدی کریمی

مهدی کریمی

شادی بلوریان

شادی بلوریان

جواد شباهنگ

جواد شباهنگ

----

اخبار رویداد

آخرین مهلت ثبت نام وبینار کسب و کارهای نوین در حوزه کشاورزی

ثبت نام وبینار تخصصی «کسب و کارهای نوین در حوزه کشاورزی» با موضوع معرفی کارآفرینان موفق این حوزه تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 16 دی ماه در سامانه http://idea.hamyari-kh.ir ادامه دارد.

تاریخ : 14 دی 1399

ثبت نام رایگان رویداد کسب و کارهای نوین حوزه کشاورزی آغاز شد

مدیر واحد پژوهش موسسه آموزشی سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی از برگزاری دومین رویداد آنلاین رایگان از سلسله رویدادهای همیار ایده با موضوع کسب و کارهای نوین حوزه کشاورزی خبر داد.

تاریخ : 1 دی 1399

برگزاری دومین رویداد همیار ایده با موضوع اقتصاد کشاورزی در نیمه دی ماه

جلسه شورای توسعه ظرفیتهای اقتصادی و انسانی سازمان همیاری خراسان رضوی با موضوع بررسی روند برگزاری سلسله رویدادهای همیار ایده با حضور اعضای این شورا به میزبانی اتاق بازرگانی استان برگزار شد.

تاریخ : 22 آذر 1399

حامیان

----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----

همیار بازرگان همیار دانش همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت موتوریار معین کالا همیار دیجیتال