فرم نظر سنجی

مشخصات فردی

نام: *
نام خانوادگی: *
کد ملی: *
تلفن همراه: *
پست الکترونیک:

سوالات فرم

1. به طور کلی، چقدر از رویداد ... رضایت داشتید؟ (کنفرانس تا چه میزان با انتظارات شما سازگار بود؟)


2. نحوه بیان و انتقال مفاهیم سخنرانان را چگونه ارزیابی می کنید؟


3. تازگی و نو بودن مطالب ارائه شده توسط سخنرانان را چگونه ارزیابی می کنید ؟


4. چقدر از زمان بندی سخنرانان رضایت داشتید ؟


5. از سخنرانی کدام سخنران بیش از دیگران رضایت دارید؟
6. اولین بار، کجا در خصوص رویداد شنیدید؟7. آیا حضور در رویداد سال آتی را به دوستان و همکاران خود توصیه می‌کنید؟
8. محور و موضوعاتی که برای کنفرانس آينده پيشنهاد می کنيد:


 


همیار بازرگان همیار دانش همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت موتوریار معین کالا همیار دیجیتال