فرم ایده پردازی

مشخصات فردی

نام: *
نام خانوادگی: *
کد ملی: *
تلفن همراه: *
پست الکترونیک:

سوالات فرم

شما برای شرکت در مسابقه دارای:
عنوان ايده / محصول:
بیان مشکل یا نیازی که قرار است در مخاطب به وسیله این ایده یا محصول برطرف شود؟
ایده شما چگونه بر حل این مشکل کمک خوهد کرد؟
زمینه کاری ایده شما؟
 


همیار بازرگان همیار دانش همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت موتوریار معین کالا همیار دیجیتال