سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

سلسله رویدادهای همیار ایده


در جهانی که امروزه با سرعت بسیار زیاد در حال رشد و تغییر است ، حرکت به سمت توسعه یافتگی جز از مسیر توسعه اقتصادی و رشد زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری میسر نخواهد گردید. مهم ترین و اولین گام در ایجاد توسعه اقتصادی در کشور عزیزمان ، ایران ، رفع موانع و تکمیل زنجیره تولید همزمان با شناسایی و رشد استعداد های بالقوه اجتماعی ، انسانی و جغرافیایی خواهد بود. سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی با محوریت موسسه آموزش ، تحقیقات و مشاوره شهرداری های استان در سالی که توسط مقام معظم رهبری به نام سال "جهش تولید" نام گذاری گردیده است ، نسبت به برگزاری سلسله رویدادهای همیار ایده اقدام نموده است.

بنابراین از اهداف این سلسله رویدادها می توان به برخی از این موارد اشاره نمود:
1. توسعه ظرفیت ذهنی مدیران شهری با رویکرد اقتصادی و علمی و فناوری
2. ایجاد زمینه های توسعه فردی و مدیریت استعدادبا رویکرد آینده نگری و آینده نگاری
3. ایده پردازی و ایده پروری در حوزه طرح های اقتصادی به مدیران شهری جهت رفع نیازهای شهرها و روستاها
رویداد سوم : کسب و کار های نوین در حوزه فناوری مالی


سید بهرنگ فاطمی

سید بهرنگ فاطمی

خسرو دهناد

خسرو دهناد

میر سهیل نیکزاد کلورزی

میر سهیل نیکزاد کلورزی

محمد مهدی شریعتمدار

محمد مهدی شریعتمدار

محسن خنداندل

محسن خنداندل

عاطفه موفقی

عاطفه موفقی

----

اخبار

سومین وبینار همیار ایده با موضوع کسب و کارهای حوزه فناوری های مالی برگزار می شود

مدیر واحد تحقیقات و مشاوره موسسه آموزش سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از برگزاری سومین وبینار از سلسله رویداد های همیار ایده با موضوع کسب وکارهای نوین در حوزه فناوری مالی (فین‎تک) در روز 29 بهمن ماه خبر داد.

تاریخ : 16 بهمن 1399

برگزاری رویداد سوم همیار ایده با موضوع کسب و کارهای نوین در حوزه فناوری مالی

در جلسه شورای توسعه ظرفیتهای اقتصادی و انسانی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی نحوه برگزاری سومین رویداد و وبینار همیار ایده با موضوع کسب و کارهای نوین در حوزه فناوری های مالی مورد بررسی قرار گرفت.

تاریخ : 25 دی 1399

همیار بازرگان همیار دانش همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت موتوریار معین کالا همیار دیجیتال